KEN FOLLETTS PILLARS OF THE EARTH – PC

12th century, England: In a time of poverty and war, a small town begins the construction of a cathedral to claim wealth and safety for its people. In their struggle to survive, lives and destinies intertwine.

12. yüzyıl, İngiltere: Yoksulluk ve savaş döneminde, küçük bir kasaba halkı için zenginlik ve emniyet talep etmek için bir katedral inşa etmeye başlar. Hayatta kalma mücadelelerinde, hayatlar ve kaderler birbirine karışır.

12 век, Англия: во времена нищеты и войны маленький городок начинает строительство собора, чтобы требовать богатства и безопасности для своих людей. В своей борьбе за выживание, жизни и судьбы переплетаются.

Part 1 : 4,38 Gb

Part 2 : 4,38 Gb

Part 3 : 477,10 Mb

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir